Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng các cách sau :

1. Tại trực tiếp tại địa chỉ shop : 

39 Nguyễn Hữu Huân, Quận 1, HCM

2. Thanh toán COD