Chính sách thanh toán

Thanh toán bằng các cách sau :

1. Tại trực tiếp tại địa chỉ shop

2. Qua tài khoản ngân hàng bằng ATM